Untitled Document
  Facebook Solar Ismart ติดต่อทาง Line ช่องทาง Youtube youtube Channel Email Email

 081-581-4722

-:- ของแท้ มั่นใจ ได้ชัวร์ ! -:-
  By - Ismart2u Ltd., Part.


 
    Good Quality -คุณภาพสูง   Qualified Factory - โรงงานที่ผ่านการรับรอง   Product Warranty - รับประกัน/มั่นใจในการใช้สินค้า     
   

Warranty Condition

ข้อตกลงและเงื่อนไขการรับประกัน

ข้อสำคัญ : ในการเคลมสินค้าแตกเสียหาย แทนบริษัทฯ ขนส่ง / ที่เกิดจากการ บริษัทฯ ขนส่ง ทำแตกเสียหายโดยความไม่ระวัง

ข้อสำคัญ : ลูกค้าจะต้องทำ (โดยเฉพาะสินค้าไฟโซล่าเซลล์ ) : เมื่อรับสินค้า ไฟโซล่าเซลล์ แล้ว

(ลูกค้ากรุณาถ่ายวิดีโอสั้น ก่อนแกะกล่องหรือรับพัสดุ / เพื่อยืนยันการรับสินค้าตรงปกและชำรุด แตกเสียหาย)
ถ้าเกิดมีชำรุดเราจะเคลมให้… * แต่ห้ามเกิน 3 วันจากได้รับสินค้า* ถ้าเกินกว่านี้ ไม่รับการเคลมการแตกเสียหาย

*ถ้าลูกค้ารับสินค้าไฟโซล่าเซลล์ โดยไม่มี วิดีโอสั้นหรือภาพถ่ายตอนรับสินค้า ทางบริษัทจะไม่มีนโยบายเคลมให้ใดๆ ทั้งสิ้น.

 

กรณี สินค้าแตกเสียหาย ที่เกิดจากการขนส่ง (ร้านร้านค้าไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบในเรื่องของการขนส่ง) แต่ก็จะช่วยเหลือลูกค้าตามเงื่อนไข และ ทำการรับผิดชอบ
แทนบริษัทฯ ขนส่ง ที่ทำการขนส่งสินค้าให้กับท่าน โดยการไม่ระมัดระวัง ทำสินค้าแตกเสียหาย
(แต่ลูกค้าจะต้องดำเนินการส่งเรื่องการเคลม และ หลักฐานการส่งเคลมแตกมาดังนี้คือ) (ห้ามขาดข้อใด ข้อหนึ่ง โดยเฉพาะวีดีโอการแกะกล่องครั้งแรก และ ไม่เกิน 3 วันหลังจากได้รับของ)

1.ลูกค้าจะต้องแนบ (1.) คลิปวิดีโอ สั้นในการเปิดกล่องตอนรับสินค้า / (2.) พร้อมแนบ รูปภาพ สินค้าที่แตก 5 มุม (3.)เอกสารการจัดส่ง ,เพื่อแนบทำเรื่องการเคลมแตกเสียหาย
2.ลูกค้าจะต้องส่ง สินค้าที่แตกเสียหาย มายังบริษัทฯ และ ในส่วนของการจัดส่งลูกค้าจะต้องทำการ เสียค่าใช้จ่ายเอง
3.การเคลมสินค้า (แตกเสียหายจากการขนส่ง) (*จะต้องส่งเรื่อง การเคลมสินค้า ไม่เกิน ( 3 วัน ) นับจากการรับสินค้า*)
(เช็คจากวันที่ลูกค้าได้รับของ จาก บริษัทฯ ขนส่ง)
4.เงื่อนไขการรอของเคลม หรือ ซ่อม นั้นๆ จะต้องรอเวลา ทาง ร้านดำเนินการให้ท่านทราบ ตามเงื่อนไขของร้าน
5.การซื้อสินค้าใดๆ ไม่มีการคืนเงิน

หมายเหตุ : เรื่อง : การส่งขอเคลมการแตกเสียหาย แทนบริษัทฯ ที่ทำการขนส่ง จะต้อง (ไม่เกิน 3 วันหลังจากได้รับสินค้า) เกินกว่านี้ ไม่รับการเคลมที่เกิดจากการแตกเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

 
 
ข้อควรปฎิบัติเมื่อได้รับสินค้าจากบริษัทฯ

 1. สำรวจความเรียบร้อยของอุปกรณ์ ที่อาจจะเกิดจากการเสียหายจากการขนส่งระหว่างทาง เมื่อเจอการเสียหายหรือชำรุด แจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที

 2. กรอกรายละเอียดข้อมูลลูกค้า บนบัตรรับประกันให้ครบถ้วน * ถ้าไม่มีบัตรรับประกันหรือหาไม่เจอ ให้ติดต่อร้องขอได้กับทางบริษัทฯ ทันที *

 3. กรุณากรอกรายละเอียดบัตรรับประกัน ให้เสร็จสมบูรณ์ แล้วทำการ ถ่ายรูปบัตรรับประกัน
  ส่ง Line ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับของ * มิฉะนั้นถือว่าการรับประกันไม่สมบูรณ์ หรือ โมฆะ *
  (การไม่ได้กรอกรายละเอียดบัตรรับประกัน และทำการถ่ายรูปส่งมา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์รับประกันสินค้า 7 วัน นับจากวันที่ได้รับของ)

 4. ถ่ายภาพบัตรรับประกันมาทาง Line Id : ismart2u หรือ Line @=@ismart2u

 
 

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า


 

บริษัทฯ รับประกันสินค้า " ตามอายุประกันของสินค้านั้นๆ * 3,12 เดือน * นับจากวันที่ซื้อสินค้า "

1. การรับประกันสินค้า : สินค้าประเภท ไฟโซล่าเซลล์ / ไฟสปอรต์ไลท์ โซล่าเซลล์,ไฟถนนโซล่าเซลล์

 • 1.รับประกันสินค้า สามารถเปิดปิด แสงสว่างของหลอดไฟโซล่าเซลล์ ได้ ทั้งการกดปุ่มรีโมท , ปุ่ม เปิด / ปิด ตามอายุของการประกันสินค้า

 • 2.ระบบการเปิด / ปิด แบบอัตโนมัติ ตามอายุของการประกันสินค้า

 • 3.บริษัทฯ ประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงจากการขนส่ง เคอร์รี่ แตก หัก ใช้งานไม่ได้ บริษัทฯ เคลมสินค้าใหม่ให้ตามอายุของการประกันสินค้า

 • 4.อุปกรณ์ที่อยู่ในชุดจะต้องครบ เช่น หลอดไฟ Led ,แผงโซล่าเซลล์,รีโมท,หางปลา ตัวล็อคแผงโซล่ากับ เหล็กตัวยูด้านข้างซ้ายขวา ยกเว้นตัวประกบ หรือแผ่นเหล็กยึดด้านหลังขายึด
  และ พุกเหล็ก เพราะบางรุ่น จะไม่มีมาให้จากโรงงาน


  เงื่อนไขการรับประกัน

  • 1. ภายใต้ระยะเวลาของการรับประกัน   บริษัทฯ อาจทำการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
   ดุลยพินิจของบริษัทฯ

  • 2. หลังจากซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้า การนับระยะเวลารับประกันจะเริ่มนับต่อเนื่องจากที่เหลืออยู่

  • 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้า โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ ของบริษัทฯ

  • 4. สินค้าที่ส่งเคลม จำเป็นต้องทิ้งเครื่องไว้เพื่อตรวจสอบความบกพร่องหรืออาการเบื้องต้นก่อน

  • 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อสินค้าที่เสียหายที่อยู่นอกข่ายการรับประกัน หรือ สินค้าที่หมดประกันแล้ว2. การรับประกันที่ถือเป็น โมฆะ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • 1. สินค้าไม่มี void รับประกันของบริษัทฯ หรือสติ๊กเกอร์ของบริษัทฯหรือ
  หลักฐาแสดงว่าเป็นสินค้าของบริษัทฯ เช่น บัตรรับประกันสินค้า หลักฐานการโอนเงิน

 • 2. สินค้าเสียหาายที่เกิดจากปัญหาดังต่อไปนี้

  (2.1.) ความเสียหายจากการดัดแปลงแก้ไขหรือซ่อมแซม " ซ่อมด้วยตัวเอง หรือ โดยบุคคลที่ไม่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ "
  (2.2.) มีร่องรอยการงัด แงะ อุปกรณ์ ไม่ว่าะเป็นตัวหลอดไฟโซล่าเซลล์ หรือ แผงโซล่าเซลล์
  (2.3.) สินค้าเกิดการชำรุด หรือแตก มีรอยแตก รอย หรือภัยธรรมชาติ
  (2.4.) สภาพสินค้าและอุปกรณ์เป็นรอยขีดข่วน บิ่น แตก หัก งอ ฉีกขาด มีคราบของเหลว Oxide ทั้งภายนอกและภายใน หรือเกิดรอยไหม้ บนชิ้นส่วนต่างๆ ไม่ว่ากรณีใดๆ
  (2.5.) ความเสียหายที่เกิดจากสัตว์ หรือแมลงทุกชนิด เช่น มีมดเข้าไปทำรัง หรือฉี่หนู เป็นต้น

 • 3. สินค้าที่เสียหายจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง เช่น การติดตั้งผิดพลาด การตกกระแทกแตกหักเสียหาย การใช้
  สายชาร์ตของสินค้าอื่น ฯลฯ มีผลให้สินค้าเสียหาย เป็นต้น

 • 4. การดัดแปลง การต่อสาย การตัดสายๆ ของแผงโซล่าเซลล์ หรือ หลอดไฟโซล่าเซลล์  หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของการรับประกันสินค้า โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. การเปลี่ยนสินค้า

กรณีที่สินค้าที่ได้ซื้อ มีปัญหาจากตัวสินค้าชำรุดเสียหายเนื่องจากการผลิต "  สามารถเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า "
หากพ้นกำหนดนี้ บริษัทฯ จะรับ เคลมสินค้าตามขั้นตอนปกติ


4. ขั้นตอนการส่งเคลมสินค้า

 • 1. กรุณานำหลักฐานการซื้อทุกครั้งที่ส่งเคลมสินค้า คือ * บัตรรับประกันสินค้า * หรือ ใบเสร็จรับเงิน

 • 2. นำหลักฐาน " บัตรรับประกันสินค้าที่อยู่ในกล่องสินค้ามาแสดงด้วย " ทุกครั้ง * หากไม่ได้รับกรุณาแจ้งทางบริษัทฯ ให้จัดส่งทันทีภายใน 7 วัน * เพื่อสิทธิประโยชน์ในการประกันสินค้า

 • 3. นำสินค้าที่จะเคลม มาให้ครบ และแจ้ง บริษัทฯ หลังจากส่งสินค้าเคลม การจัดส่งสินค้าซ่อม ต้องส่งทางเคอร์รี่เท่านั้น !

 • 4. สินค้าที่ส่งเคลม จำเป็นต้องทิ้งเครื่องไว้เพื่อตรวจสอบความบกพร่องหรืออาการเบื้องต้นก่อน

 • 5. หลังจากนั้น จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งอาการที่ชำรุด, ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี)  และแจ้งนัดวันซ่อมเสร็จ
  และกำหนดวันให้มารับสินค้า

 
 

ศึกษารายละเอียดการใช้งาน

 

เงื่อนไขการซื้อสินค้า: และใช้บริการเก็บเงินปลายทาง หรือ COD


1.บริการเก็บเงินปลายทาง หลังจากลูกค้าคอนเฟิร์มการสั่งซื้อแล้ว ( ห้ามลูกค้ายกเลิกการสั่งซื้อทุกกรณี เพราะหากสินค้าถูกส่งออกไปแล้ว ทางร้านจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น )

2.หากลูกค้าปฎิเสธการรับสินค้าจะต้องรับผิดขอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังต่อไปนี้คือ ค่าเสื่อมของสินค้าที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการขนส่ง , ค่าจัดส่งสินค้า , ค่าบริการเก็บเงินปลายทาง ให้กับทางร้านค้า

3.การจัดส่งของ บริษัทฯ เคอร์รี่ จะใช้เวลาการจัดส่งสินค้า 1-2 วัน ลูกค้าต้องสะดวกรับสายเจ้าหน้าที่ ที่จะเข้าไปส่งของให้กับท่าน

4.กรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้า แล้วปฎิเสธที่จะไม่รับสินค้า ทางบริษัทฯ จะนำเอาชื่อ นามสกุลของท่านเข้าไปในฐานข้อมูลของบริษัทฯ เพื่อเก็บเป็น Black List และส่งให้รายชื่อร้านค้าอื่นๆ ได้ทราบต่อไป

 
 
เงื่อนไขการเคลมสินค้า แตก หรือ เสียหายที่เกิดจากการขนส่งเคอร์รี่/ไปรษณีย์
 
1.ซื้อจาก ไอสมาร์ท ทูยู สบายใจ กรณีเสียหายจากการขนส่ง บริษัทฯ จะรับผิดชอบเคลมสินค้าใหม่ และทำการจัดส่งให้ให้ฟรี
 
2.ยกเว้น กรณีลูกค้าเลื่อนรับสินค้ากับทางเคอร์รี่ ถือว่าโมฆะการเคลม สินค้าที่อาจจะเกิดการเสียหาย จากการแตก
 
3.การเคลมของ ที่อาจจะเกิดจาการเสียหาย จากการขนส่ง ต้องไม่เกิน 1-2 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับของจากทาง เคอร์รี่ เมื่อรับสินค้าแล้ว ต้องทำการตรวจสอบความเรียบร้อย มีการแตกเสียหาย หรือไม่ ถ้าเกิดการแตกเสียหาย ลูกค้าต้องถ่ายรูปสินค้าที่แตกเสียหาย กล่องบรรจุภัณฑ์ และแจ้งมาทาง บริษัทฯ ภายใน 2 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้าทันที ถ้าหลังจากนั้นถือว่าโมฆะ การเคลม (เนื่องจากระยะเวลาเกินกว่าวันรับของไปแล้ว ทางบริษัทฯ จะไม่ทราบว่าการเสียหายนั้นๆ เกิดจากการขนส่งหรือไม่ )
 
4.เพื่อสิทธิ์ของลูกค้า หากท่านได้รับสินค้าแล้ว ท่านจะต้องทำการแกะ/เปิด สินค้า และตรวจเช็คสินค้า ทันที (((( ตรวจเช็ค การ แตกเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการขนส่ง )))" ห้ามเก็บไว้โดยไม่ได้แกะตรวจเช็ค ") เมื่อมีการแตกเสียหายขึ้นจากการขนส่ง ให้ถ่ายรูปดำเนินการแจ้งให้ บริษัทฯ ทราบโดยไม่เกิน 1-2 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า
 
สถานที่ส่งสินค้าเคลม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอสมาร์ท ทูยู
88 ซอยรามคำแหง 24 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
โทร. 081-581-4722 , 02-117-3335  (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.30 น.)
-:- ขาย ไฟโซล่าเซลล์ ราคาถูก ! ติดตั้งง่าย ประหยัดค่าไฟเป็น 0%

HOT PRODUCTS
สินค้าโซล่าเซลล์ ยอดนิยม Best Seller


โคมไฟสปอร์ตไลท์ โซล่าเซลล์ Spotlight Solar Cell
สินค้าขายดี ยอดนิยม !

ปี 2020 รุ่นใหม่ล่าสุดเปลี่ยนแบเตอร์รี่เองได้ , มีไฟสถานะแบตแสดงคงเหลือ


* อับดับที่ 1*
  * อับดับที่ 2*   * อับดับที่ 3*   * อับดับที่ 4*      
ไฟสปอร์ตไลท์ โซล่าเซลล์ 100W   ไฟสปอร์ตไลท์ โซล่าเซลล์ 300W   ไฟสปอร์ตไลท์ โซล่าเซลล์ 40W   ไฟสปอร์ตไลท์ โซล่าเซลล์ 60W      
jd8800l   jd8300l   jd8840l   jd8860l      
ไฟสปอร์ตไลท์ โซล่าเซลล์ ปี 2020
รุ่นใหม่ล่าสุด JD8800L #เปลียนแบตได้
  ไฟสปอร์ตไลท์ โซล่าเซลล์ ปี 2020
รุ่นใหม่ล่าสุด JD8300L #เปลียนแบตได้
  ไฟสปอร์ตไลท์ โซล่าเซลล์ ปี 2020
รุ่นใหม่ล่าสุด JD8840L #เปลียนแบตได้
  ไฟสปอร์ตไลท์ โซล่าเซลล์ ปี 2020
รุ่นใหม่ล่าสุด JD8860L #เปลียนแบตได้
     


ไฟถนนโซล่าเซลล์ Street Light Solar Cell
สินค้าขายดี ยอดนิยม !


* อับดับที่ 1*
  * อับดับที่ 2*   * อับดับที่ 3*   * อับดับที่ 4*      
ไฟถนนโซล่าเซลล์ 100W   ไฟถนนโซล่าเซลล์ 150W   ไฟถนนโซล่าเซลล์ 90W   ไฟถนนโซล่าเซลล์ 60W      
ไฟถนนโซล่าเซลล์ 100w   ไฟถนน solar cell   ไฟถนนโซล่าเซลล์ 90w        
ไฟถนนโซล่าเซลล์ ปี 2019
รุ่นใหม่ล่าสุด JD-A200 #เปลียนแบตได
  ไฟถนนโซล่าเซลล์ ปี 2020
รุ่นใหม่ล่าสุด JD-A300 #เปลียนแบตได
  ไฟถนน โซล่าเซลล์ ปี 2019
รุ่นใหม่ล่าสุด JD-9990 #เปลียนแบตได้
  ไฟถนน โซล่าเซลล์ ปี 2019
รุ่นใหม่ล่าสุด JD-9960 #เปลียนแบตได้
     
 

 

คนบันดาลไฟ

Solar Cell Product Classification

"คนบันดาลไฟ"

ทางเลือกของ การจ่ายเงินที่ยึดหยุ่น ( ประหยัดค่าไฟเป็น 0 ) เริ่มต้นและทำได้ง่าย โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานฟรี ไฟจากฟ้า.. ตัวเลือกนี้เหมาะสำหรับทุกครัวเรือน

เลือกกลุ่ม : ประเภทผลิตภัณฑ์ ไฟโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ที่เหมาะกับคุณ

( คลิก ! ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม ได้แต่ละกลุ่มสินค้าไฟโซล่าเซลล์ ตามรูปด้านล่างนี้)

คลิก ! โคมไฟสปอร์ตไลท์ โซล่าเซลล์   คลิก ! ไฟถนนโซล่าเซลล์   คลิก ! พัดลมโซล่าเซลล์   คลิก ! โคมไฟสปอร์ตไลท์ โซล่าเซลล์ ชุดแต่งสวน ไฟตกแต่งทั่วไป  
โคมไฟสปอร์ตไลท์ โซล่าเซลล์   ไฟถนนโซล่าเซลล์   พัดลมโซล่าเซลล์   โซล่าเซลล์ ตกแต่งสวน  

 
 

 

 
คลิก ! อ่านเงื่อนไข
( งานติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ โครงการหมู่บ้าน)
  คลิก ! ผลงานของเรา
(Portfolio)
  คลิก ! รีวิวภาพการติดตั้งโซล่าเซลล์จากลูกค้า   คลิก ! ผลงานงาน
(การจัดส่ง)
 
รับติดตั้งไฟโซล่าเซลล์   ผลงานของเรา solar cell   คลิก ! รีวิวภาพการติดตั้งโซล่าเซลล์จากลูกค้า   ไฟถนนโซล่าเซลล์ ราคาถูก  


 


 


 


 
คลิก ! สินค้ายอดนิยม
* ขายดี *
  คลิก ! คืนสู่สังคม
(Community Service)
  คลิก ! อ่านเงื่อนไข
( การรับประกันสินค้า )
     
สินค้าขายดี โซล่าเซลล์   ชุดโซล่าเซลล์สำเร็จรูป   ไฟพลังงานแสงอาทิตย์    
               

Solar Smart Sensor
ปิดเองกลางวัน/เปิดเองกลางคืน

   
   
Related Searches Solar Light : คุณต้องการรหัสสินค้าเหล่านี้หรือป่าว ? โคมไฟพลังงานแสงอาทิย์
             
ไฟสปอร์ตไลท์ โซล่าเซลล์

JD-81000L(1,000w) JD-8500L(500w) JD-8300L(300w) JD-8200L(200w) JD-8800L(100w) JD-8860L(60w)


JD-8840L(40w) JD-8825L(25w)


JD-7300(300w) JD-7200(200w) JD-7120(120w) JD-770(70w) JD-740(40w)
ไฟถนนน โซล่าเซลล์ JD-A300 JD-A200 ไฟถนนโซล่าเซลล์ รุ่น JD-19150 ไฟถนนโซล่าเซลล์ รุ่น JD-19100 ไฟถนนโซล่าเซลล์ รุ่น JD-9990 ไฟถนนโซล่าเซลล์ รุ่น JD-9960  
  ไฟถนนโซล่าเซลล์ รุ่น JD-9300 ไฟถนนโซล่าเซลล์ (1000w) ไฟถนนโซล่าเซลล์ รุ่น JD-9200 ไฟถนนโซล่าเซลล์ รุ่น JD-9500    
พัดลม โซล่าเซลล์,ไฟสนาม โซล่าเซลล์ พัดลมโซล่าเซลล์ รุ่น IS-9912N (12นิว) ไฟสนาม ufo 2000w ไฟตุ้ม 120w    

 

Images Map ไฟสปอร์ตไลท์ 500W ไฟสปอร์ตไลท์ 1000W ไฟสปอร์ตไลท์ 300W ไฟสปอร์ตไลท์ 200W ไฟสปอร์ตไลท์ 100W ไฟสปอร์ตไลท์ 60W ไฟถนนโซล่าเซลล์ 1000W ไฟสปอร์ตไลท์ 40W ไฟสปอร์ตไลท์ 25W 500W

ติดตั้งได้ทันทีไม่ต้องเดินสายไฟ
ประหยัดไม่มีค่าไฟ

ไฟสปอร์ตไลท์ jd770 ขนาด 70w ไฟสปอร์ตไลท์ jd770 ขนาด 70w ไฟสปอร์ตไลท์ jd770 ขนาด 70w ไฟสปอร์ตไลท์ jd770 ขนาด 70w ไฟสปอร์ตไลท์ jd770 ขนาด 70w
 
Images Map ไฟสปอร์ตไลท์ 10W ไฟถนนโซล่าเซลล์ 25W ไฟสปอร์ตไลท์ 60W ไฟสปอร์ตไลท์ 100W ไฟสปอร์ตไลท์ 200W ไฟสปอร์ตไลท์ 40W
 

Smart Energy
IP67 Waterproof ป้องกันน้ำใช้ภายนอกอาคารได้

 
ไฟสปอร์ตไลท์ jd770 ขนาด 70w ไฟสปอร์ตไลท์ jd7300 ขนาด 300w ไฟสปอร์ตไลท์ jd7120 ขนาด 120w ไฟสปอร์ตไลท์ jd7200 ขนาด 200w ไฟสปอร์ตไลท์ jd740 ขนาด 40w ไฟสปอร์ตไลท์ jd7300 ขนาด 300w

ไฟโซล่าเซลล์โคมไฟโซล่าเซลล์
Untitled Document


ทำให้โลกนี้ มีแสงสว่าง ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ SOLAR CELL
พลังงานทางเลือกใหม่ในอนาคต !

" คนบันดาลไฟ "

เปลี่ยนแสงอาทิตย์...เป็นพลังงานไฟฟ้า

| ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย | ฝนตกแรงแค่ไหน ! ไฟฟ้าไม่มีดับ | ติดตั้งง่ายได้ ด้วยตนเอง | ลดโลกร้อน

 

www.ismart2u.com www.solar-iam.com www.gps-one.com www.จีพีเอสติดตามรถคน.com www.ismart2ushop.com  

 

Related Searches Solar Light :            
  โคมไฟสปอร์ตไลท์ รุ่น JD-81000L JD-8500L JD-8300L JD-8200L JD-8800L ไฟถนนโซล่าเซลล์ รุ่น JD-9990
JD-8860L JD-8840L JD-8825L JD-7300 JD-7200 JD-7120 ไฟถนนโซล่าเซลล์ รุ่น JD-9960
JD-770 JD-740 ไฟถนนโซล่าเซลล์ รุ่น JD-A300 ไฟถนนโซล่าเซลล์ รุ่น JD-A200 ไฟถนนโซล่าเซลล์ รุ่น JD-19150 ไฟถนนโซล่าเซลล์ รุ่น JD-19100 ไฟถนนโซล่าเซลล์ รุ่น JD-9930
ไฟถนนโซล่าเซลล์ รุ่น JD-9500 ไฟถนนโซล่าเซลล์ รุ่น JD-9300 ไฟถนนโซล่าเซลล์ รุ่น JD-9200 พัดลมโซล่าเซลล์ รุ่น IS-9912N ไฟสนาม ufo 2000w ไฟถนนโซล่าเซลล์ 1000w ไฟตุ้ม 120w  


หน้าหลัก

|

หน้าสินค้าทั้งหมด

|

โคมไฟสปอร์ตไลท์ โซล่าเซลล์

|

ไฟถนนโซล่าเซลล์

|

พัดลมโซล่าเซลล์,ไฟสนาม ufo,ไฟตุ้มโซล่าเซลล์.

|

ผลงานของ ismart2u

|

รับติดตั้งไฟโซล่าเซลล์

|

วิธีการสั่งซื้อ

หจก.ไอสมาร์ท ทูยู
Ismart2U Ltd.,Part.


ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมสีเขียว โดยการลดการใช้พลังงานฯลฯ และเปลี่ยนมาใช้พลังงานธรรมชาติ
เช่นพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดภาวะโลกร้อน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม..

 

Contact Us

หจก.ไอสมาร์ท ทูยู
88 ซ.รามคำแหง 24 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10250
TEL 02-117-3335 Mobile : 08-581-4722 Email : krisada55@gmail.com


 

Our Social Networks

      เปิดรีวิวสินค้า บน tiktok

 

Our Website

         

 

 

สอบถามรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม
Hotline : 081-581-4722

Line Id : ismart2u (เพิ่ม ไลน์โทรฟรี)
Line Id @ : @ismart2u (อย่าลืมใส่ @ ข้างหน้านะคะ) (ช่องทาง Line ที่ 2)

 

krisada55@gmail.com
 
 

 

©2007 Solar-Ismart.com By Ismart2u Ltd.,Part. All rights reserved. 
-:- ขาย ไฟโซล่าเซลล์ ราคาถูก ! ติดตั้งง่าย ประหยัดค่าไฟเป็น 0%

HOT PRODUCTS
สินค้าโซล่าเซลล์ ยอดนิยม Best Seller


โคมไฟสปอร์ตไลท์ โซล่าเซลล์ Spotlight Solar Cell
สินค้าขายดี ยอดนิยม !

ปี 2020 รุ่นใหม่ล่าสุดเปลี่ยนแบเตอร์รี่เองได้ , มีไฟสถานะแบตแสดงคงเหลือ


* อับดับที่ 1*
  * อับดับที่ 2*   * อับดับที่ 3*   * อับดับที่ 4*      
ไฟสปอร์ตไลท์ โซล่าเซลล์ 100W   ไฟสปอร์ตไลท์ โซล่าเซลล์ 300W   ไฟสปอร์ตไลท์ โซล่าเซลล์ 40W   ไฟสปอร์ตไลท์ โซล่าเซลล์ 60W      
jd8800l   jd8300l   jd8840l   jd8860l      
ไฟสปอร์ตไลท์ โซล่าเซลล์ ปี 2020
รุ่นใหม่ล่าสุด JD8800L #เปลียนแบตได้
  ไฟสปอร์ตไลท์ โซล่าเซลล์ ปี 2020
รุ่นใหม่ล่าสุด JD8300L #เปลียนแบตได้
  ไฟสปอร์ตไลท์ โซล่าเซลล์ ปี 2020
รุ่นใหม่ล่าสุด JD8840L #เปลียนแบตได้
  ไฟสปอร์ตไลท์ โซล่าเซลล์ ปี 2020
รุ่นใหม่ล่าสุด JD8860L #เปลียนแบตได้
     


ไฟถนนโซล่าเซลล์ Street Light Solar Cell
สินค้าขายดี ยอดนิยม !


* อับดับที่ 1*
  * อับดับที่ 2*   * อับดับที่ 3*   * อับดับที่ 4*      
ไฟถนนโซล่าเซลล์ 100W   ไฟถนนโซล่าเซลล์ 150W   ไฟถนนโซล่าเซลล์ 90W   ไฟถนนโซล่าเซลล์ 60W      
ไฟถนนโซล่าเซลล์ 100w   ไฟถนน solar cell   ไฟถนนโซล่าเซลล์ 90w        
ไฟถนนโซล่าเซลล์ ปี 2019
รุ่นใหม่ล่าสุด JD-A200 #เปลียนแบตได
  ไฟถนนโซล่าเซลล์ ปี 2020
รุ่นใหม่ล่าสุด JD-A300 #เปลียนแบตได
  ไฟถนน โซล่าเซลล์ ปี 2019
รุ่นใหม่ล่าสุด JD-9990 #เปลียนแบตได้
  ไฟถนน โซล่าเซลล์ ปี 2019
รุ่นใหม่ล่าสุด JD-9960 #เปลียนแบตได้
     
 

 

You may also like (คุณอาจสนใจ)
นวัตกรรมทางเลือกประหยัดพลังงานสำหรับอนาคต
ไฟถนนโซล่าเซลล์ A300 ไฟถนนโซล่าเซลล์ 100w ไฟถนน solar cell 150w ไฟถนนโซล่าเซลล์ 100w ไฟถนนโซล่าเซลล์ 90w ไฟถนนโซล่าเซลล์ 60w ไฟถนนโซล่าเซลล์ 30w ไฟถนน solar cell 7300 ไฟโซล่าเซลล์ 200 ไฟโซล่าเซลล์ 120w ไฟโซล่า solar cell ไฟโซล่าเซลล์ 1000w ไฟโซล่าเซลล์ 500w ไฟโซล่าเซลล์ 300w ไฟโซล่าเซลล์ 200 ไฟโซล่าเซลล์ 100w ไฟโซล่าเซลล์ 60w ไฟสนาม UFO 500W ไฟถนนโซล่าเซลล์ ขนาด 1000w ไฟถนนโซล่าเซลล์ ขนาด 400w ไฟตุ้มขนาด 120w ไฟตุ้มขนาด 120w
 

-:- จำหน่าย โซล่าเซลล์,ไฟถนนโซล่าเซลล์,โคมไฟโซล่าเซลล์,Solar Cell,Solar Streetlight | • พลังงานแสงอาทิตย์

ติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ ประจำหมู่บ้าน ไฟโซล่าเซลล์ สำหรับที่จอดรถ
คลิ๊ก ดูรีวิว ไฟสปอร์ตไลท์ โซล่าเซลล์
ติดตั้งในสำหรับไร่ปลูกกัญชง JD-81000L
คลิ๊ก ดูรีวิว ไฟสปอร์ตไลท์ โซล่าเซลล์
ติดตั้งในหมู่บ้าน นิติบุคคล JD-8300L
คลิ๊ก ดูรีวิว ไฟสปอร์ตไลท์ โซล่าเซลล์
ติดตั้งในสำหรับที่จอดรถ JD-8200L
 
JD-81000L 1,000 วัตต์ Jindian Solar Light ไฟสปอร์ตไลท์ โซล่าเซลล์ JD-8500L 500 วัตต์ Jindian Solar Light ไฟสปอร์ตไลท์ โซล่าเซลล์ JD-8300L JD-8200L JD-8800L  
คลิ๊ก ดูรีวิว ไฟสปอร์ตไลท์ โซล่าเซลล์
JD-81000L (1,000W)
คลิ๊ก ดูรีวิว ไฟสปอร์ตไลท์ โซล่าเซลล์
JD-8500L (500W)
คลิ๊ก ดูรีวิว ไฟสปอร์ตไลท์ โซล่าเซลล์
JD-8300L (300W)
คลิ๊ก ดูรีวิว ไฟสปอร์ตไลท์ โซล่าเซลล์
JD-8200L (200W)
คลิ๊ก ดูรีวิว ไฟสปอร์ตไลท์ โซล่าเซลล์
JD-8800L (100W)
 
           
           
JD-8860l ไฟถนนโซล่าเซลล์ 1000w ราคาถูก ไฟสนาม ufo โซล่าเซลล์ ไฟตุุ้ม solar cell    
คลิ๊ก ดูรีวิว ไฟสปอร์ตไลท์ โซล่าเซลล์
JD-8860L (60W)
คลิ๊ก ดูรีวิว ไฟถนนโซล่าเซลล์
ราคาถูก 1,000w
คลิ๊ก ดูรีวิวไฟสนาม UF0 โซล่าเซลล์
5 ทิศทาง
คลิ๊ก ดูรีวิวไฟตุ้ม โซล่าเซลล์    
           
           
ไฟถนนโซล่าเซลล์ A300 ไฟถนนโซล่าเซลล์ A200 jd66100 jd66100  
คลิ๊ก ดูรีวิว ไฟถนนโซล่าเซลล์
JD-A300 (150w)วัตต์เต็ม
คลิ๊ก ดูรีวิว ไฟถนนโซล่าเซลล์
JD-A200 (100w)วัตต์เต็ม
คลิ๊ก ดูรีวิว ไฟถนนโซล่าเซลล์
JD-66100 (100w)วัตต์เต็ม
คลิ๊ก ดูรีวิว ไฟถนนโซล่าเซลล์
JD-9990 (90w)วัตต์เต็ม
คลิ๊ก ดูรีวิว ไฟถนนโซล่าเซลล์
JD-9930 (30w)วัตต์เต็ม
 
           
           
JD-A300,JD-19150 150 วัตต์ Jindian Solar Light ไฟถนน โซล่าเซลล์ ไฟถนนโซล่าเซลล์ A300 ไฟถนนโซล่าเซลล์ 400w ราคาถูก พัดลมโซล่าเซลล์  
คลิ๊ก ดูรีวิว ไฟถนนโซล่าเซลล์
JD-A300
คลิ๊ก ดูรีวิว ไฟถนนโซล่าเซลล์
JD-A300 วัดป่าพระยิ้ม
คลิ๊ก ไฟถนนโซล่าเซลล์
ISM-CTL1800
คลิ๊ก ดูพัดลมโซล่าเซลล์ มัลติฟังก์ชั่น
รุ่น IS-9912N
   
           
           
 
คลิ๊ก ดูรีวิวการติดตั้งไฟโซล่าเซลล์
ทุกรุ่น (รอโหลดภาพหน่อยนะค่ะ)
         

รีวิวการติดตั้งจากทางลูกค้า
ไฟถนนโซล่าเซลล์,ไฟสปอร์ตไลท์ โซล่าเซลล์,ไฟตุ้ม โซล่าเซลล์ , ไฟสนาม Ufo โซล่าเซลล์
ไฟฟรีจากฟ้า.. แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า
 
 
JD-81000L
 
jd8300l
 
jd8300
 
ไฟส่องป้ายโฆษณา โซล่าเซลล์

ไฟโซล่าเซลล์ ส่องป้ายโฆษณา
 
ไฟโซล่าเซลล์ส่อง สนามฟุตบอล
 
ไฟสปอร์ตไลท์ โซล่าเซลล์ 200w
 
jd-8200l
 
jd-8200
 
 
 
ไฟโซล่าเซลล์ ส่องสนามฟุตบอล

 

ไฟโซล่าเซลล์
Untitled Document


ทำให้โลกนี้ มีแสงสว่าง ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ SOLAR CELL
พลังงานทางเลือกใหม่ในอนาคต !

" คนบันดาลไฟ "

เปลี่ยนแสงอาทิตย์...เป็นพลังงานไฟฟ้า

| ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย | ฝนตกแรงแค่ไหน ! ไฟฟ้าไม่มีดับ | ติดตั้งง่ายได้ ด้วยตนเอง | ลดโลกร้อน

 

www.ismart2u.com www.solar-iam.com www.gps-one.com www.จีพีเอสติดตามรถคน.com www.ismart2ushop.com  

 

Related Searches Solar Light :            
  โคมไฟสปอร์ตไลท์ รุ่น JD-81000L JD-8500L JD-8300L JD-8200L JD-8800L ไฟถนนโซล่าเซลล์ รุ่น JD-9990
JD-8860L JD-8840L JD-8825L JD-7300 JD-7200 JD-7120 ไฟถนนโซล่าเซลล์ รุ่น JD-9960
JD-770 JD-740 ไฟถนนโซล่าเซลล์ รุ่น JD-A300 ไฟถนนโซล่าเซลล์ รุ่น JD-A200 ไฟถนนโซล่าเซลล์ รุ่น JD-19150 ไฟถนนโซล่าเซลล์ รุ่น JD-19100 ไฟถนนโซล่าเซลล์ รุ่น JD-9930
ไฟถนนโซล่าเซลล์ รุ่น JD-9500 ไฟถนนโซล่าเซลล์ รุ่น JD-9300 ไฟถนนโซล่าเซลล์ รุ่น JD-9200 พัดลมโซล่าเซลล์ รุ่น IS-9912N ไฟสนาม ufo 2000w ไฟถนนโซล่าเซลล์ 1000w ไฟตุ้ม 120w  


หน้าหลัก

|

หน้าสินค้าทั้งหมด

|

โคมไฟสปอร์ตไลท์ โซล่าเซลล์

|

ไฟถนนโซล่าเซลล์

|

พัดลมโซล่าเซลล์,ไฟสนาม ufo,ไฟตุ้มโซล่าเซลล์.

|

ผลงานของ ismart2u

|

รับติดตั้งไฟโซล่าเซลล์

|

วิธีการสั่งซื้อ

หจก.ไอสมาร์ท ทูยู
Ismart2U Ltd.,Part.


ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมสีเขียว โดยการลดการใช้พลังงานฯลฯ และเปลี่ยนมาใช้พลังงานธรรมชาติ
เช่นพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดภาวะโลกร้อน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม..

 

Contact Us

หจก.ไอสมาร์ท ทูยู
88 ซ.รามคำแหง 24 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10250
TEL 02-117-3335 Mobile : 08-581-4722 Email : krisada55@gmail.com


 

Our Social Networks

      เปิดรีวิวสินค้า บน tiktok

 

Our Website

         

 

 

สอบถามรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม
Hotline : 081-581-4722

Line Id : ismart2u (เพิ่ม ไลน์โทรฟรี)
Line Id @ : @ismart2u (อย่าลืมใส่ @ ข้างหน้านะคะ) (ช่องทาง Line ที่ 2)

 

krisada55@gmail.com
 
 

 

©2007 Solar-Ismart.com By Ismart2u Ltd.,Part. All rights reserved.